Práčata
35. skautský oddíl z Prahy
titulní obrázek - tábor 2007
přepnout na velké fotografie

Noční akce

Klánovický les, sobota 6. listopadu 2010


Vlakem jsme přijeli do Klánovic a hned na začátku nás čekala šifra. Museli jsme se vydat do kouzelné země bojovat s Drákulou.

Junácké družiny s menšími obavami vykročily kupředu, vlčata za tímto nelehkým úkolem vedl Batman.
Přes hrozivého jednorukého strážce, vodníka, čaroděje a kupce nakonec družiny dorazily až k Drákulově doupěti chráněnému dvěma pohůnky.

Nakonec se ale všem družinám podařilo Drákulu přemoci a odebrali jsme se zpátky do klubovny.přepnout na velké fotografie
»
35. skautský oddíl Práčata
Creative Commons License - web pages of 35. skautský oddíl Práčata by http://www.pracata.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.Based on a work at www.pracata.cz.Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pracata.cz