Práčata
35. skautský oddíl z Prahy
titulní obrázek - tábor 2007

Havrani

něco málo o nás

Kdo jsme

tee-pee

Jsme kmen oldskautů při 35. oddíle Práčat. Chodí k nám odrostlí členové oddílu, od 17 let výše. Havrany založil nynější šéf 31. střediska Polaris Gazela okolo roku 2000, když bylo v oddíle víc starších kluků. Od léta 2006 vedl kmen Pároš, později střídavě Externista a Pároš. Původně jsme byli roverským kmenem, ale jak stárlo členstvo, stali jsme se kmenem oldskautů.

Scházíme se každý týden v klubovně na hřišti Slavoje v Hloubětíně, kromě vlastních výletů se účastníme přes rok tradičních akcí s oddílem a střediskem, v létě podnikáme puťáky a jezdíme i na část letního tábora Práčat. Snažíme se taky o plnění orlích per ligy lesní moudrosti.

»
35. skautský oddíl Práčata
Creative Commons License - web pages of 35. skautský oddíl Práčata by http://www.pracata.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.Based on a work at www.pracata.cz.Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pracata.cz