Práčata
35. skautský oddíl z Prahy
titulní obrázek - tábor 2007

O nás

Program

lakros

Program oddílu tvoří tradiční skautské disciplíny jako je táboření, rozdělávání ohně, první pomoc, morseovka, poznávání přírody, orientace podle mapy apod. Vyrábíme různé výrobky např ze dřeva, z kůry a nebo z kůže, nebo tvoříme jiná výtvarná díla. Samozřejmě hrajeme nejrůznější bojové nebo naučné hry v klubovně i v přírodě, ze sportovních disciplín se zaměřujeme na hry méně známé a tradiční např. lakros, který už v oddíle hrajeme více než dvacet let.

hra v lese

Na výletech a táborech máme táboráky, kde hrajeme scénky a zpíváme. k oddílu také neodmyslitelně patří členy ručně psaná kronika, kam zaznamenáváme naše zážitky a dobrodružsví, která jsme prožili. Členové oddílu si vedou zápisník, kam si píší a kreslí vše důležité, co se v oddílu naučili a mohou to někdy potřebovat.

pasování

Nový člen oddílu musí složit přijímací zkoušku ze základních znalostí a dovedností, které k oddílovému životu potřebuje. Pak je slavnostně pasován na právoplatného člena oddílu - práče. Dále plní další zkoušky z různých disciplín, které v oddíle děláme. Hry, soutěže a spousta dalších věcí se boduje a vítězové bodování pak získávají ceny. Bohatá oddílová činnost, přináší mnohé zážitky a dobrodružství spoustu zábavy a dobrých kamarádů, ale také některé povinnosti bez kterých by toto vše nebylo možné.


následující kapitola
následující kapitola
Kde nás najdete
předchozí kapitola
předchozí kapitola
Tábor
práčata - modre
Na Facebooku je stránka Práčata.

stránky byly testovány v těchto prohlížečích:
Chrome (52.0)
Firefox (48.0)
Chromium (37.0)
Ubuntu Web Browser

optimalizováno pro rozlišení
1024 x 768 a vyšší

Creative Commons License

více o stránkách


»
35. skautský oddíl Práčata
Creative Commons License - web pages of 35. skautský oddíl Práčata by http://www.pracata.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.Based on a work at www.pracata.cz.Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pracata.cz