Práčata
35. skautský oddíl z Prahy
titulní obrázek - tábor 2007

O nás

Junáci

družina v klubovně

Členové oddílu jsou rozděleni do družin. Družina má kolem šesti až osmi členů. Vede ji starší (14 až 16 let) a zkušený člen - tzv. rádce a jeho zástupce - podrádce. Družina je parta kamarádů, která se jednou týdně schází na družinových schůzkách. Na nich si chlapci nejen hrají, ale učí se vázat uzly, poznávat turistické značky, psát tajné dopisy a mnoho dalších užitečných věcí, které jim mohou pomoci překonávat různé překážky. Družinové schůzky vedou rádcové. Vedení oddílu se jich neúčastní, činnost družin však kontroluje.


družina medvědů

I na akcích, kde je celý oddíl, je družina většinou pohromadě a vedena svým rádcem. Soutěží např. proti ostatním družinám a dělá společně většinu další oddílové činnosti. Členové družiny jsou různě staří, starší a zkušenější pomáhají mladším, mladší se od starších učí. Nejstarší členové se buď stávají podrádci a rádci nebo mauglíi u vlčat. Případně odcházejí do kmene roverů. Rádcové a jejich zástupci chodí navíc do tzv. oddílové družiny, kde se učí družiny vést a spolu s vedením oddílu připravují program.

více o junácích:
Příští akce - Plán akcí - Družiny - Bodování

následující kapitola
následující kapitola
Výlety
předchozí kapitola
předchozí kapitola
O vlčatech
práčata - modre
Na Facebooku je stránka Práčata.

stránky byly testovány v těchto prohlížečích:
Chrome (52.0)
Firefox (48.0)
Chromium (37.0)
Ubuntu Web Browser

optimalizováno pro rozlišení
1024 x 768 a vyšší

Creative Commons License

více o stránkách


»
35. skautský oddíl Práčata
Creative Commons License - web pages of 35. skautský oddíl Práčata by http://www.pracata.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.Based on a work at www.pracata.cz.Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pracata.cz