1980-1990 první samostatné tábory

Toto období má několik hlavních milníků. Hlavní změna v chodu oddílu nastala v první půlce 80. let, kdy se začalo poprvé samostatně tábořit – v Jiřičkách.

Na tomto místě již předtím postavili členové našeho oddílu společně s oddílem Mungo chatu, do které se jezdilo na oddílové výlety. Chata zde vydržela až do roku 1997, kdy za nevysvětlitelných okolností vyhořela.

Před vánoci, v roce 1980, byl na oddílovce přijat oddílový zákon.

Na tábor v roce 1981 jeli kluci poprvé na samostatnou část, prvních 9 dní strávili v Jiřičkách – až pak se přesouvali na společný pionýrský tábor do Lukavce. O rok později to bylo podobné – jelo se již tentokrát na 16 dní do Jiřiček, zbytek tábora probíhal v Lukavci.

V roce 1983 již byl tábor v Jiřičkách celý. Zúčastnila se ho tehdy družina Káňat, Tygrů, Medvědů a Vlků.

První celotáborová hra se hrála o rok později – po stopách náčelníka Hiawathy.

Na podzim roku 1985 byla zahájena přestavba původní klubovny na hřišti Slavoje Hloubětín. Ta se nakonec protáhla až na tři roky, hlavně z důvodu, že byla na jaře 1987 klubovna zapálená a bylo potřeba začít stavět v podstatě znovu.

V roce 1988 se konal první tábor v Jablonném n. Orlicí. Sem jezdil oddíl až do roku 1997, kdy byl tábor evakuován z důvodu povodně.

Rok 1989 přinesl Sametovou revoluci, a i hned na počátku roku 1990 se oddíl hlásí do nově obnovené organizace Junák.

Oddíl na začátku tohoto období vede Wenca, který v roce 1981 ochází na vojnu a ve vední ho střídá Vlado. O rok později se Wenca vrací z vojny, na ní naopak odchází Vlado, společně s dalšími staršími vedoucími Mikšem a Rourou. Když se Vlado vrátil vedl oddíl společně s Wencou a to až do roku 1984, kdy Vlado přešel k oddílu Mungo. Wenca dále vede oddíl společně s Mikšem, Rourou, později se k vedení oddílu přidali Čéča, Mech a Davy.

Z puťáku do Nízkých Tater 1980

Boj u kůlu, tábor Jiřičky 1987

Stavba klubovny