O naší klubovně

Oddíl má schůzky v klubovně TOM na hřišti TJ Slavoj. Tato klubovna zde stojí již od roku 1960, ale místnost, která patří našemu oddílu byla postavena až v roce 1968. Postupem času zařízení chátralo a provizorní vybavení přestalo vyhovovat. Proto jsme se rozhodli interiér přebudovat a vylepšit. Vnitřek klubovny jsme nově nahodili, udělali jsme nové osvětlení. Položili jsme linoleum a udělali jsme nový strop. Vyzdili jsme sloupky a přes ně prkna, čímž vznikly lavice, pracujeme stále na opravách nábytku. Práce ještě stále není u konce, je jí ještě mnoho před námi. Kromě přestavby vnitřku jsme se také věnovali úpravám okolí klubovny, vyseli jsme nově trávník u táboráku a kolem vysadili pámelníky. Před klubovnou jsme zbudovali hojně kvetoucí skalku. Nad táborákem jsme ve stráni zabudovali lavičky a vytvořili tzv. „koloseum“. Samotnou klubovnu jsme opravovali také. Položili jsme novou střechu, nově jsme natřeli dřevěné části a opravili znaky a písmena. I zde je ještě mnoho práce, ale už teď vypadá okolí přece jen lépe než před započetím prací.

(Zdroj: Kronika č. 6, přepsal Přezdívka)