1990-2000 opět skauty

3. desetiletka začíná jedním významným milníkem. Po Sametové revoluci v listopadu 1989, byla ihned na začátku roku 1990 obnovena skautská organizace. V té době jediný, kdo již byl skautem, byl Wenca, který oddíl vedl a přivedl na tuto cestu i zbytek oddílu. Téměř všichni se rozhodli do skautské organizace vstoupit. Všichni museli splnit tzv. doplňky přijímací zkoušky, které se skládaly hlavně ze znalosti skautské myšlenky. Kdo měl tyto body splněné mohl začít nosit skautský šátek. Do té doby oddílový kroj tvořila zelená košile s označeními, ale bez šátku.

Spolu s oddílem Mungo, který v té době vedl Vlado (bývalý vedoucí našeho oddílu) a oddíly Pětkou a Sedmičkou jsme založili na slavnostní akademii 16.2. 1990 skautské středisko. Dostalo číslo 31 a nazvali jsme ho Polaris. Členy tohoto střediska jsme dodnes, jen oddíl Mungo se již rozpadl. Náš oddíl dostal své tradiční číslo 35 a z družiny Káňat vznikla 35. smečka vlčat.

V roce 1991 převzal vedení oddílu od Wenci Milan Čečrdle – Virus. Vedl ho až do roku 1994, kdy ho předává Jakubovi Karovi – Gazelovi, v oddíle ale i nadále působí ve vedení. Gazela odchází v roce 1998 na vojnu a Virus opět přebírá vedení oddílu. Smečku vlčat vede od začátku tohoto období David Kaufmann – Davy. Od roku 1992 přebírá smečku Petr Vobořil – Vobo.

V roce 1997 postihla náš tábor, podobně jako velkou část Moravy, přírodní katastrofa – povodeň. Hladina vody vystoupala do výšky podsad stanů. Tábor se musel během noci evakuovat a skončil neplánovaně o 18 dní dříve. Byl to zároveň poslední tábor, který se konal v Jablonném n. Orlicí. Od roku 1998 jezdíme na tábor do Třemešného pod Přimdou. Na toto místo jezdíme téměř nepřetržitě až dodnes, ale o tom až v dalších obdobích. Významné táborové hry v Jablonném nad Orlicí byly například Dobývání divokého západu, Cesta do černé Afriky, Kryštof Kolumbus a další.

V roce 1999 jsme také získali chatu v lesích u Votic. Chatu jsme si museli opravit. Protože byla ale chata malá, rozhodli jsem se ji přestavět. V roce 2000 jsme vedle ní postavili novou chatu, která tak nahradila funkci původní oddílové chaty v Jiřičkách. Ta vyhořela za záhadných okolnosti v roce 1998.