Založení 31. skautského střediska 16.2.1990

Už koncem minulého roku se náš oddíl rozhodl založit spolu s oddíly Pětka, Sedmička a Mungo skautské středisko. V lednu 1990 byl vznik střediska zaregistrován, po právní stránce jsme tedy už existovali. Dostali jsme číslo 31 a nazvali jsme se Polaris. Vedoucím střediska jsme zvolili Špalíka, bývalého vedoucího Pětky. Ovšem k slavnostnímu založení střediska došlo až 16.2. 1990. Sešli jsme se ve škole v Praze 5 na malé akademii. Každý oddíl si připravil divadelní vystoupení, kterým pobavil ostatní. Náš oddíl opět nacvičil již po noho let úspěšnou scénku O Bruncvíkovi. Každý oddíl také přinesl ukázat několik fotografií z oddílového života a pár diapositivů, které jsme si promítli. V závěru akademii došlu k vlastnímu aktu založení střediska. Nejdřív promluvilo několik moudrých osob a vedoucí jednotlivých oddílů. Poté následovalo podepsání symbolické zakládající listiny střediska a vystoupení vedoucího střediska. Akademii jsme zakončili státní hymnou.

Zapsal Čéča

(Zdroj: Kronika č. 13, přepsal Přezdívka)