Schůzka pro rodiče

                                                                                                                      Praha, 07. 04. 2019

Vážení rodiče,

zveme vás schůzku rodičů členů 35. oddílu Práčata a 35. smečky vlčat, která se bude konat v klubovně oddílu na hřišti Slavoje Hloubětín

ve středu 24. 4. 2019 od 17:30 hodin.

Na schůzce dostanete závazné přihlášky na tábor a některé další dokumenty, které se tábora týkají. Seznámíme vás s aktuální situací v oddíle i ve smečce, podáme informace k potřebnému vybavení na tábor a na závěr schůzky vám promítneme fotografie z loňského tábora, aby rodiče nových členů získali představu, jak náš tábor vypadá a rodiče členů, kteří se už tábora zúčastnili, aby případně uviděli na fotografii svého syna v akci.

Předpokládaný konec schůzky je v 19:00 – 19:30 hodin podle délky promítání.

S pozdravem

                                   Jiří Fejt, vedoucí junáků,                   Milan Čečrdle, vedoucí vlčat,

                                   telefon: 733 538 617                            telefon: 774 139 509,

                                   e-mail: fejtj@email.cz                         e-mail: milancecrdle@seznam.cz