O nás

Co je skauting   Kdo k nám chodí   Krátce z historie   O vlčatech   O junácích   Oddílové a smečkové schůzky   Výlety   Letní tábor   Program   O naší klubovně   Oddílová chata u Votic   Organizace

Co je skautinglogo_skaut

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více než 57 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Kdo k nám chodí

Od 2. do 5. třídy můžeš chodit do smečky vlčat. Na pravidelných setkáních v klubovně si užiješ spoustu zábavy pro kluky v tvém věku. Pokud již chodíš do 6. třídy nebo jsi ještě starší můžeš se rovnou přihlásit do staršího skautského oddílu. I tady tě čeká spousta her a zážitků. Smečka a starší oddíl fungují odděleně, ale některé akce vč. letního tábora pořádáme společně, členové obou oddílů se tedy dobře znají.

Vlčata po 5. třídě přechází do staršího oddílu. Starší a zkušení kluci se poté stávají rádci a podrádci družiny nebo mauglíi ve smečce. Mrkni na přehled našich družin a šestek, kde najdeš i info, kdo je nyní vede. Ten kdo vyroste do dospělého věku a skauting ho stále baví, může se stát členem vedení oddílu.

Krátce z historie

historie
historie

Historie oddílu sahá až do let po první světové válce, kdy byl v roce 1917 v pražské Libni založen 35.oddíl Junáka. Jeho prvním vůdcem byl Ladislav Račky, od kterého se učil tábořit i Jaroslav Foglar. Se starou libeňskou pětatřicítkou nás pojí hlavně osoba Josefa Odehnala – Akély, Bena, který v ní vedl vlčata. Po komunistickém puči 1948 byl však oddíl rozpuštěn.

V roce 1955 založil Ben se svojí manželkou Lídou turistický oddíl mládeže v TJ Slavoj Hloubětín. v roce 1969 tento oddíl vstoupil pod historickým číslem 35 do tehdy na krátkou dobu obnoveného Junáka. z mladších chlapců v té době také vznikla 35. smečka vlčat, ze které se náš dnešní oddíl vyvinul. Za vznik oddílu proto pokládáme datum 1.1.1969. Od té doby oddíl pracuje nepřetržitě až dodnes.Po zákazu Junáka nesl jméno Vlčata a později byl přejmenován na Práčata.

V roce 1990 jsme opět vstoupili do Junáka a spolu s oddíly Mungo, Pětka a Sedmička založili 31.středisko Polaris. v současné době mají Práčata smečku vlčat, oddíl junáků a kmen roverů, celkem asi 50 členů.

O vlčatech

Členové smečky jsou rozděleni do šestek. Šestka má obvykle šest a více členů. Vede ji mauglí (14 – 18 let), zkušený bývalý junák, který už ve smečce a oddílu prožil mnoho let. Šestka se schází jednou týdně v klubovně na šestkovkách, kde chlapci hrají hry, získávají znalosti o přírodě a osvojují si mnohé dovednosti, například vázání uzlů nebo práci se dřevem a kůží.

V šestce vzniká kamarádství a vyvíjí se schopnost spolupráce. Na výletech pak chlapci dokáží hrát nejen každý za sebe, ale i jako skupina. Nejzkušenější a nejstarší vlče v šestce se obvykle stává šestníkem a vede na výletech ostatní při hrách a plnění úkolů. Po dovršení 5.třídy členové přechází do junáků.

O junácích

Členové oddílu jsou rozděleni do družin. Družina má kolem šesti až osmi členů. Vede ji starší (14 až 16 let) a zkušený člen – tzv. rádce a jeho zástupce – podrádce. Družina je parta kamarádů, která se jednou týdně schází na družinových schůzkách. Na nich si chlapci nejen hrají, ale učí se vázat uzly, poznávat turistické značky, psát tajné dopisy a mnoho dalších užitečných věcí, které jim mohou pomoci překonávat různé překážky. Družinové schůzky vedou rádcové. Vedení oddílu se jich neúčastní, činnost družin však kontroluje.

I na akcích, kde je celý oddíl, je družina většinou pohromadě a vedena svým rádcem. Soutěží např. proti ostatním družinám a dělá společně většinu další oddílové činnosti. Členové družiny jsou různě staří, starší a zkušenější pomáhají mladším, mladší se od starších učí. Nejstarší členové se buď stávají podrádci a rádci nebo mauglíi u vlčat. Případně odcházejí do kmene roverů. Rádcové a jejich zástupci chodí navíc do tzv. oddílové družiny, kde se učí družiny vést a spolu s vedením oddílu připravují program.

Oddílové a smečkové schůzky

Oddílové schůzky junáků (“oddílovky”) a smečkové schůzky vlčat(“smečkovky”) jsou přibližně jednou za měsíc v klubovně. Konají se zpravidla v pátek před jednodenním výletem a schází se na nich celý oddíl a smečka. Vyhlašují se výsledky bodování nebo dalších soutěží, hrají se větší hry nebo soutěže a turnaje mezi družinami nebo šestkami. Při nich si chlapci mohou prověřit dovednosti, které se naučili a natrénovali na družinových schůzkách. Umístění klubovny na hřišti nám k tomu dává dobré možnosti.

Výlety

výletPřibližně dvakrát za měsíc chodíme na výlety do přírody. Jednodenní výlety se konají v blízkém okolí Prahy, na tří a vícedenní výlety vyrážíme i dál. Od května do září spíme obvykle venku pod celtami nebo v iglech (skládacích stanech), v zimním období jezdíme do zapůjčených chat a kluboven. Pravidelně využíváme oddílovou chatu v lesích u Votic, kterou oddíl vlastními silami vybudoval. Na výletech většinou vaříme venku na ohni nebo v chatě na kamnech.

Pro výlety vyhledáváme spíše přírodní prostředí nezasažené moderní civilizací, rádi ale navštívíme zajímavá a turisticky atraktivní místa a oblasti. Podrobné informace o odílovkách a výletech (sraz, návrat, co s sebou ap.) se kluci dozvědí s dostatečným předstihem na družinových schůzkách. Kromě oddílovek a výletů pořádáme také další akce jako je tradiční podzimní pouštění draků, návštěvy bazénu, hraní lakrosu, brigády atd., některé z nich jsou pro dobrovolníky. Termíny výletů, oddílovek a dalších oddílových akcí jsou zhruba na půl roku dopředu určeny v plánu akcí.

Letní tábor

letní táborTábor probíhá první 3 týdny letních prázdnin, jezdí na něj společně oddíl a smečka vlčat. Je vyvrcholením celoroční činnosti a účastní se ho pouze členové Práčat. Spíme ve stanech s podsadou, celý tábor si sami stavíme i bouráme, jídlo si vaříme také sami.

Téměř celý měsíc tak žijeme téměř v divočině odkázáni jen sami na sebe a máme příležitost vyzkoušet si, jak se o sebe umíme postarat.

Program

Program oddílu tvoří tradiční skautské disciplíny jako je táboření, rozdělávání ohně, první pomoc, morseovka, poznávání přírody, orientace podle mapy apod. Vyrábíme různé výrobky např ze dřeva, z kůry a nebo z kůže, nebo tvoříme jiná výtvarná díla. Samozřejmě hrajeme nejrůznější bojové nebo naučné hryv klubovně i v přírodě, ze sportovních disciplín se zaměřujeme na hry méně známé a tradiční např. lakros, který už v oddíle hrajeme více než dvacet let.

Na výletech a táborech máme táboráky, kde hrajeme scénky a zpíváme. k oddílu také neodmyslitelně patří členy ručně psaná kronika, kam zaznamenáváme naše zážitky a dobrodružsví, která jsme prožili. Členové oddílu si vedou zápisník, kam si píší a kreslí vše důležité, co se v oddílu naučili a mohou to někdy potřebovat.

Nový člen oddílu musí složit přijímací zkoušku ze základních znalostí a dovedností, které k oddílovému životu potřebuje. Pak je slavnostně pasován na právoplatného člena oddílu – Práče. Dále plní další zkoušky z různých disciplín, které v oddíle děláme. Hry, soutěže a spousta dalších věcí se boduje a vítězové bodování pak získávají ceny. Bohatá oddílová činnost, přináší mnohé zážitky a dobrodružství spoustu zábavy a dobrých kamarádů, ale také některé povinnosti bez kterých by toto vše nebylo možné.

O naší klubovně

Pokud nás někdy budete chtít navštívit v naší klubovně, najděte si na mapě ulice U Slavoje, Hloubětínská a Průmyslová a nemůžete nás minout. Klubovna totiž stojí u bývalého fotbalového hřiště, které je právě mezi těmito ulicemi. Je to jediná zděná stavba, takže se opravdu nemůžete netrefit.

 

 

Oddílová chata u Votic

chata v zime

chata v létě

Náš oddíl má i svoji vlastní základnu v hlubokých lesích “české sibiře”. Jezdíme tam na některé vícedenní akce.

 

 

 

 

Organizace

Příspěvky

Oddíl je členem dvou organizací:

  • Junák – svaz skautů a skautek – jsme registrováni jako 35. oddíl skautů Práčatav 31.středisku Polaris v Praze 2
  • TJ Slavoj Hloubětín – zde náš oddíl, smečka vlčat a kmen roverů společně tvoří oddíl turistiky.

Příspěvky na rok činí cca 500 Kč do obou organizací.
Kromě toho se vybírají poplatky na výlety (doprava, ubytování a jídlo). Na třídenní cca 350 Kč spolu s přihláškou na výlet předem, na jednodenní kolem 50 Kč na srazu.

Vedení oddílu a smečky

Vedení oddílu a smečky vlčat se pravidelně schází po oddílové družině.

Pokud na nás máte dotazy, podívejte se do kontaktů.